Panik atak tedavisinde sanal gerçeklik kullanımı.

Virtual Reality headset made by Oculus Rift

 

Elbette sanal gerçeklik ve BDT panik atak tedavisinde olumlu sonuç veren bir metoddur. Metod on yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. Medod birçok bilimsel makalede incelenmiş ve iyileştirme düzeyi hakkında bilimsel çıkarımlar yapılmıştır. Bu konuda yapılmış araştırmaların ortak sonucu ağır vakalarda dahi sanal gerçeklik temelli bilişsel davranışçı metodların yüksek iyileştirme oranı sağladığıdır.

Kullanılan teknik görsel, işitsel, taktil gerçeklikler yaratmaya çalışıp üç boyutlu hareketli resimler ile kişiyi olabildiğince gerçek yaşama yaklaştırıp duyarsızlaştırma ve yakınlaşma alıştırmaları yapmaya teşvik etmektedir.

Psikoterapist hastanın kalp atışları, terleme ve soluk alıp verme seviyelerini ölçebilmektedir. Hangi durumların ne derecede stress yarattığını gözleyebilmektedir.

Bu teknik özellikle agorafobi, özgül fobi, panik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğunda büyük yarar sağlamaktadır.

Ucuz hızlı ve yararlı bir tekniktir.

Saygılarımla

Hasan Durna

http://www.kitapyurdu.com/yazar/hasan-durna/192235.html